مدافع الوند: آمد و رفت ها به خط دفاعی الوند ضربه زد

ادامه مطلب: مدافع الوند: آمد و رفت ها به خط دفاعی الوند ضربه زدمحمدرضا احمدی مدافع بومی الوند همدان با وجود سن و سالی کمتر از سایر بازیکنان تیمش توانسته به عنوان یکی از مهره های ثابت و قابل اتکای سرمربی تیمش مطرح باشد.


ادامه مطلب: مدافع الوند: آمد و رفت ها به خط دفاعی الوند ضربه زد

ستاره لوگوی پاس: امیدوارم روزی نرسد که کاملا خاموش شوم...

ادامه مطلب: ستاره لوگوی پاس: امیدوارم روزی نرسد که کاملا خاموش شوم...ستاره روی پیراهن تیم فوتبال پاس خیلی اوقات باعث فخر فروشی پاسی‌ها به سایر تیم‌ها بوده است!


ادامه مطلب: ستاره لوگوی پاس: امیدوارم روزی نرسد که کاملا خاموش شوم...

بازی با پرسپولیس پایانی تلخ برای ما داشت

ادامه مطلب: بازی با پرسپولیس پایانی تلخ برای ما داشتکمتر فوتبالیستی است که رضا حاتمی را نشناسد. مدافع بلند قامت الوند همدان سال ها در تیم های مختلف عضویت داشت و اوج فوتبال او را باید در تیم هایی نظیر راه آهن تهران، مقاومت تهران، پاس نوین و الوند جستجو کرد.

ادامه مطلب: بازی با پرسپولیس پایانی تلخ برای ما داشت

نیم فصل خواستم بروم رمضانی اصرار کرد که بمانم

ادامه مطلب: نیم فصل خواستم بروم رمضانی اصرار کرد که بمانماین روزها که پاسی ها دنبال گزینه اصلی جانشینی مجتبی خورشیدی هستند، سرمربی مستعفی پاس در خانه به استراحت می پردازد و حتی تمایلی به دیدن مسابقات فوتبال از شبکه سیما هم ندارد.

ادامه مطلب: نیم فصل خواستم بروم رمضانی اصرار کرد که بمانم