امیدوارم تبس با عشق پیراهن 10 یووه را بپوشد

ادامه مطلب:  امیدوارم تبس با عشق پیراهن 10 یووه را بپوشدالساندرو دل پیرو اسطوره سابق باشگاه یوونتوس در صحبت هایی از کارلوس تبس خرید تابستانی بینکونری خواسته تا در طول دوران حضورش در این تیم، مراقب پیراهن شماره 10 سفید و مشکی ها باشد.

ادامه مطلب: امیدوارم تبس با عشق پیراهن 10 یووه را بپوشد